Automatska stanica 6 NSŠA – Novi Sad-Šangaj

Automatska stanica Novi Sad Šangaj je u junu 2023. godine preseljena na novu lokaciju Novi Sad (Braće Dronjak bb).

Adresa stanice MZ Šangaj, Osma bb
Koordinate stanice 45°16´20.53˝ 19°52´23.99˝
Nadmorska visina 80 m
EoI klasifikacija B/S/R
Opis stanice stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u industriji
Indikatori zagađenja benzen, toluen, etilbenzen i ksileni (BTEX), sumpor vodonik i sumpor dioksid (H2S/SO2)
Meteo parametri pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak
Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 6NSŠA – Novi Sad-Šangaj

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2009. godina

2008. godina