Аutomatska stanica 7OBA – Оbedska bara

Адреса станице на рубу Специјалног резервата природе: xотел ‘Обедска бара’, Обреж
Координате станице 44°44´06.21˝                 19°59´10.59˝
Надморска висина 75 м
ЕоИ класификација Б/Р/АН
Опис станице станица се користи у циљу праћења нивоа загађења у руралном подручју које потиче од транспорта аерополутаната са великих раздаљина. Станица је пројектована тако да врши репрезентативни мониторинг утицаја загађења  из термоенергетског система ЈП ТЕ ‘Никола Тесла’ Обреновац на заступљене екосистеме
Индикатори загађења бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3), сумпор водоник и сумпор диоксид (H2S/SO2)
Метео параметри правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 7 ОБА -Обедска бара

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. година

2014. година

2013. година

2012. година

2011. година

2009. година

2008. година