Automatska stanica 5SOA – Sombor

 

Adresa stanice Podgorička 2, Sombor
Koordinate stanice 45°46´03˝ 19°07´12˝
Nadmorska visina 87 m
EoI klasifikacija B/U/RC
Opis stanice Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni i baznog je karaktera
Indikatori zagađenja benzen, toluen, etilbenzen i ksileni (BTEX), ozon (O3), suspendovane čestice(PM10, PM2.5 ) i ugljen monoksid (CO), suspendovane čestice* (PM10), TM/M** (As, Cd, Pb, Ni), BaP***
Meteo parametri pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak

PM10* – određivanje 24-časovne masene koncentracije suspendovanih čestica frakcije PM10 referentnom-gravimetrijskom metodom TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (TM-teški metali: Cd -kadmijum, Pb -olovo, Ni -nikl); M-metaloidi (As -arsen) BaP*** – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (BaP -benzo(a)piren)

Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 5SOA – Sombor:

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2009. godina

2008. godina