Automatska stanica 5SOA – Sombor

 

Adresa stanice Podgorička 2, Sombor
Koordinate stanice 45°46´10.35˝ 19°06´52.90˝
Nadmorska visina 87 m
EoI klasifikacija B/U/RC
Opis stanice Stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni i baznog je karaktera
Indikatori zagađenja benzen, toluen, etilbenzen i ksileni (BTEX), ozon (O3), suspendovane čestice(PM10, PM2.5 ) i ugljen monoksid (CO), suspendovane čestice* (PM10), TM/M** (As, Cd, Pb, Ni), BaP***
Meteo parametri pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak

PM10* – određivanje 24-časovne masene koncentracije suspendovanih čestica frakcije PM10 referentnom-gravimetrijskom metodom TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (TM-teški metali: Cd -kadmijum, Pb -olovo, Ni -nikl); M-metaloidi (As -arsen) BaP*** – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (BaP -benzo(a)piren)

Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 5SOA – Sombor:

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2009. godina

2008. godina