Monitoring nejonizujućih zračenja

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja (Sl. gl. RS 36/2009), APV obezbeđuje sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, učestvuje u izradi Programa i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovu realizaciju na teritoriji APV.

U cilju otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja, na teritoriji APV sprovodi se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini u niskofrekventnom (transformatorske stanice, podzemni i nadzemni dalekovodi) i visokofrekventnom području (radio bazne stanice mobilne telefonije i telekomunikacioni predajnici radiorelejnih sistema).

Ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja vrši se u zonama povećane osetljivosti (područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečija igrališta; površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama SZO) naseljenih mesta u APV, u skladu sa Programom sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine, a saglasno Uredbi o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine (Službeni glasnik RS, 35/2013).

Pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine:

1. Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” iz Beograda, ulica Koste Glavinića br. 8a;
2. Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, ulica Trg Dositeja Obradovića br. 6;
3. “Konsing” d.o.o., Beograd, Surčinski put 1A;
4. Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku, Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 3;
5. “Institut vatrogas” d.o.o. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe br. 66;
6. W – line d.o.o. iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića br. 20/30;
7. Elektrotehnički fakult Univerziteta u Beogradu, Katedra za telekomunikacije, Laboratorija za radio-komunikacije, Bulevar kralja Aleksandra br. 73;
8. JP Nuklearni objekti Srbije iz Vinče, ulica Mike Petrovića Alasa br. 12 – 14,
9. d.o.o. LABING iz Beograda, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 68;
10. d.o.o. PANOS INŽENjERING iz Kaća, ulica Delfe Ivanić br. 59;
11. Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, ulica Marka Miljanova br. 9 и 9A;
12. ASTEL PROJEKT DOO Kraljice Natalije 38/46 Beograd
13. Kvalitet a.d. Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86

Spisak ovlašćenih pravnih lica za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini objavljen na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine

Izveštaji:

Usvojeni propisi:

Plaćanje Republičkih administrativnih taksi

Tarifni broj 191.  

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanihuslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

65.490
Tarifni broj 200.  

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

26.190
Tarifni broj 6.  
Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano                                      480
Za žalbu sudu                                                                                                              390