Informacioni sistem o prostoru

U kontinuitetu, od 2003. godine, obavljaju se poslovi na formiranju informacionog sistema o prostoru. Priroda ovih poslova zahteva kontinuiran rad na razvoju, vođenju i ažuriranju pojedinačnih modula sistema. Model glavnih pokazatelja za monitoring prostornog razvoja utvrđen je Prostornim planom Republike Srbije. Analizom usaglašenosti pokazatelja realizovanih u okviru poslova na razvoju informacionog sistema o prostoru AP Vojvodine sa osnovnim modelom pokazatelja za praćenje prostornog razvoja Republike Srbije, došlo se do podatka da od ukupno 106 pokazatelja osnovnog modela, potpuna usaglašenost postoji kod 14 pokazatelja, delimična usaglašenost kod 11 pokazatelja, a potpuna neusaglašenost kod 81 pokazatelja. Ovakvi rezultati posledica su činjenice da su Prostornim planom Republike Srbije postavljeni novi standardi u oblasti prostornog planiranja, dok je model pokazatelja praćenih u okviru razvoja informacionog sistema o prostoru AP Vojvodine utvrđen na osnovu Prostornog plana Republike Srbije iz 1996. godine. Takođe, analizom je pokazano da je za izradu velike većine pokazatelja (73 pokazatelja) potrebno dodatno istraživanje i modelovanje, kao i značajno prilagođavanje ukupnih statističkih i informatičkih resursa Republike, realizacija osnovnog modela za Republiku, a samim tim i za AP Vojvodinu, a što upućuje da predmetna aktivnost predstavlja dugoročni zadatak.

Dokumenti informacionog sistema o prostoru