Prostorni planovi u izradi

Implementacija Prostornog plana Republike Srbije i Regionalnog Prostornog plana AP Vojvodine, predstavlja sastavni deo prostornog planiranja. Sprovođenje ovih strateških dokumenata prostornog planiranja podrazumeva izradu prostornih planova područja posebne namene.

Prostorni planovi čija je izrada u toku