Studije prostornog i urbanističkog planiranja

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležni organ inicira i finansira izradu studija vezanih za prostor Autonomne pokrajine Vojvodine.

Studije se izrađuju radi istraživanja, utvrđivanja i plasman prostornih resursa i potencijala za razvoj određenih specifičnih delatnosti, integralnog i održivog upravljanja specifičnim razvojem prostora, utvrđivanja i predlaganja mera za rešavanje konflikata u prostoru i ugroženosti životne sredine. Zaključci i predložene mere se primenjuju pri izradi prostornih planova i urbanističkih planova.

PREGLED URAĐENIH STUDIJA ZA TERITORIJU AP VOJVODINE