Čistija proizvodnja i održivi razvoj

Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara.

Organizuje i usmerava rad Sektora; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; pruža potrebnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije stručne poslove iz delokruga Sektora; obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora; učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade, kao i druge poslove koje mu poveri pokrajinski sekretar, zamenik pokrajinskog sekretara i podsekretar.

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 487 4719
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Izvršioci

  • Nataša Knežević – diplomirani inženjer tehnologije, samostalni savetnik za procenu uticaja
   e-mail: natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4690
  • Olivera Vučinić – diplomirani inženjer fizike, samostalni savetnik za procenu uticaja
   e-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4690
  • Eleonora Erdelji Stričević – diplomirani inženjer poljoprivrede, savetnik za održivi razvoj
   e-mail: eleonora.stricevic@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4695
  • Danica Popin – diplomirani inženjer poljoprivrede, savetnik za održivi razvoj
   e-mail: danica.popin@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4695
  • Mr Tatjana Đurić – diplomirani inženjer poljoprivrede, savetnik za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
   e-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4045
  • Teodora Subotić – diplomirani ekonomista, mlađi savetnik za realizaciju projekata
   e-mail: teodora.subotic@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4541
  • Ana Crvenkov – diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva, mlađi savetnik za procenu uticaja
   e-mail: ana.crvenkov@vojvodina.gov.rs
   tel: +381 21 487 4690

Uža unutrašnja jedinica je:

Odsek za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom

Izvršioci

Šef odseka je Svetlana Marušić – diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju-šef odseka
e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
tel: +381 21 487 4735

 • Tamara Orlović – inženjer zaštite životne sredine – master, savetnik za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4484
 • Marina Stojanović – diplomirani ekolog zaštite životne sredine, savetnik za upravljanje otpadom i čistiju proizvodnju
  e-mail: marina.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 456 622
 • Miljana Jakšić – diplomirani inženjer zaštite životne sredine, mlađi savetnik za upravljanje otpadom i čistiju proizvodnju
  e-mail: miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4640

Poslovi koji se obavljaju u ovom Sektoru:

 • sprovođenje postupaka davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i procenu zatečenog stanja na životnu sredinu;
 • sprovođenje postupaka odlučivanja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 • sprovođenje postupaka izdavanja integrisane dozvole;
 • izrada Strategije i pojedinačnih nacionalnih planova upravljanja otpadom, koordinacija i vršenje poslova upravljanja otpadom od značaja za AP Vojvodinu i praćenje stanja, formiranje baze podataka o otpadu;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine pri planiranju prostora i izgradnji objekata;
 • izrada strateških dokumenata koji se odnose na integralnu zaštitu životne sredine;
 • predlaganje i realizacija programa i projekata u oblasti otpada, obnovljivih izvora energije, integralnog sprečavanja industrijskih zagađenja;
 • pripremanje podataka i naučno tehničkih informacija koje su od značaja za utvrđivanje mera prevencije mogućeg udesa i otklanjanje njegovih posledica (sprovođenje Seveso direktive);
 • davanje saglasnosti na regionalne planove upravljanja otpadom;
 • sprovođenje postupaka izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada, ambalažnog otpada i integralne dozvole za otpad;
 • studijsko analitički poslovi iz oblasti otpada;
 • učešće u donošenju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini;
 • praćenje stanja i formiranje baze podataka o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;
 • sprovođenje postupaka utvrđivanja ispunjenosti uslova za ispitivanje nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini i za ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja izvora;
 • izrada i sprovođenje Strategije čistije proizvodnje, iniciranje uvođenja čistije proizvodnje usvajanjem i primenom principa održivog industrijskog razvoja;
 • formiranje strategije za primenu sistema kvaliteta;
 • pripremanje potrebnih uslova za uvođenje izdavanja EMAS sertifikata, praćenje evropskih standarda i metodologija radi uspostavljanja sistema upravljanja i kontrole zaštite životne sredine u privrednim subjektima – ISO 14001, EMS – upravljanje zaštitom životne sredine u preduzećima;
 • predlaganje i sprovođenje strategije održivog razvoja i ažuriranje mera iz akcionog plana;
 • utvrđivanje sistema praćenja organizama potencijalnih prenosilaca i uzročnika bolesti i koordinacija aktivnosti u kontroli njihovih populacija u životnoj sredini;
 • uvođenje ekoloških parametara u proces privatizacije; praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika;
 • studijsko-analitički poslovi iz delokruga Sektora.