Upravljanje otpadom

Nemanja Erceg – pomoćnik pokrajinskog sekretara, rukovodilac sektora za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
tel: +381 487 4889 i +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238

Izvršioci

 • Svetlana Marušić – rukovodilac grupe, diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4735; faks: +381 21 456 238
 • Tamara Orlović – inženjer zaštite životne sredine – master, savetnik za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4484; faks: +381 21 456 238
 • Olivera Simić – diplomirani ekolog, angažovana na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  e-mail: olivera.simic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4640; faks: +381 21 456 238

Usvojeni propisi

Dozvole za upravljanje otpadom

Uputstvo o načinu uplaćivanja republičkih administrativnih taksi

Obaveštenje o podnetim zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom (oglašavanje)

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 

Katastar odlagališta otpada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Katastar divljih i starih deponija i smetlišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine