Upravljanje otpadom

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara.

Izvršioci

 • Svetlana Marušić – šef odseka, diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju-šef odseka
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4735
 • Tamara Orlović – inženjer zaštite životne sredine – master, savetnik za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4484
 • Marina Stojanović – diplomirani ekolog zaštite životne sredine, savetnik za upravljanje otpadom i čistiju proizvodnju
  e-mail: marina.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 456 622
 • Miljana Jakšić – diplomirani inženjer zaštite životne sredine, mlađi savetnik za upravljanje otpadom i čistiju proizvodnju
  e-mail: miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4640

Usvojeni propisi

Dozvole za upravljanje otpadom

Uputstvo o načinu uplaćivanja republičkih administrativnih taksi

Obaveštenje o podnetim zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom (oglašavanje)

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 

Katastar odlagališta otpada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Katastar divljih i starih deponija i smetlišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine