OBAVEŠTENJE o donetom Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Ovim putem vas obaveštavamo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera AD ‘‘METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA’’, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnja metanola i sirćetne kiseline na lokaciji Bečejski put 3, Kikinda, katastarske parcele: 16044/2, 21372/3,  21375/1 do 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1, 21455/1  i 21455/2, KO Kikinda, Grad Kikinda. (broj zahteva 130-501-96/2013-05 od 03.01.2013. godine).

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju dozvole možete preuzeti ovde.