Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru MIROSLAV KOŠTIĆ PR OSTALE PRATEĆE DELATNOSTI U SAOBRAĆAJU MLS-TRANS BANATSKO VELIKO SELO, Krajiška 45

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru MIROSLAV KOŠTIĆ PR OSTALE PRATEĆE DELATNOSTI U SAOBRAĆAJU MLS-TRANS BANATSKO VELIKO SELO, Krajiška 45