Obaveštenje o otkazivanju javnog uvida studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04), donosi:

                                    Obaveštenje o otkazivanju javnog uvida studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

 Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da se do daljneg otkazuje  javna prezentacija i rasprava o projektu Izgradnja pretakališta kamionskih i vagon cisterni, na katastarskim parcelama br. 2556/1, 2556/2, 2556/3 i 2555/16 KO Novi Sad III na Terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Novi Sad, operatera NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, koja je bila zakazana za 31. mart 2020. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Pokrajinske vlade, usled novonastalih okolnosti koje se tiču proglašenja vanrednog stanja. Nakon isteka ovih okolnosti, biće objavljen novi termin javne prezentacije i javne rasprave.