Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada, operatera Grindex DOO, Miloša Velikog 80, Kikinda, na lokaciji operatera

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada operatera Grindex DOO, Miloša Velikog 80, Kikinda, na lokaciji operatera na katastarskoj parceli 21696/32 KO Kikinda, Bašaidski drum 58.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 08.09.2016. godine, operater Grindex DOO, Miloša Velikog 80, Kikinda, podneo za izdavanje dozvole za:

  • za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada operatera Grindex DOO, Miloša Velikog 80, Kikinda, na lokaciji operatera na katastarskoj parceli 21696/32 KO Kikinda, Bašaidski drum 58

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.10.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.