Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Dr. Đorđa Radića broj 1, Zrenjanin

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole Nadležni organ obaveštava javnost da je 02.12.2020. godine, operater REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Dr. Đorđa Radića, podneo Zahtev  za izdavanje dozvole za

  • privremeno skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, ulica Dr. Đorđa Radića broj 1, na katastarskoj parceli br. 15365/99 Zrenjanin I, Zrenjanin

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, ulica Dr. Đorđa Radića broj 1, na katastarskoj parceli br. 15365/99 Zrenjanin I, Zrenjanin, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4640 Milana Gatarić. 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2020. godine.

               Svi zainteresovani, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonskim putem  +381 21 487 4640.