Obaveštenje u vezi sa požarom na deponiji u Kovinu

Sreda, 9. jun 2021. godine

Povodom požara koji je izbio na deponiji u Kovinu, obaveštavamo da je nedavno urađen kompletan i detaljan snimak deponije, na osnovu kojeg je utvrđeno da nema zapaljivih gasova koji bi mogli da dovedu do požara. Ovde se radi o ljudskom faktoru, zbog čega je opština Kovin podnela krivičnu prijavu protiv NN lica.

Takođe obaveštavamo da su svi nadležni organi upućeni u dešavanja i da će svako preduzeti odgovarajuće mere u okviru svojih nadležnosti dok se ne steknu uslovi da se deponija trajno zatvori i sanira, na čemu se intenzivno radi.