Obeležen Međunarodni dan čuvara prirode

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i JKP „Drugi oktobar“ – upravljač zaštićenih područja u okolini Vršca organizovali su skup čuvara zaštićenih područja u Vojvodini, posvećen obeležavanju Međunarodnog dana čuvara prirode, koji je realizovan u Predelu izuzetnih odlika „Vršačke planine“, u Odmaralištu Crvenog krsta u Vršcu.

Na samom početku skupa prisutnima su se obratili Pavle Rajkov, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i Jovan Knežević, direktor JKP „Drugi oktobar“. Nakon čestitki čuvarima za njihov dan istakli su značaj obeležavanja ovog međunarodnog dana imajući u vidu neprocenjivu ulogu čuvara zaštićenih područja u borbi za zaštitu i očuvanje prirode i biodiverziteta kod nas, a i u celom svetu.

Cilj ovog skupa je bio da se čuvari iz različitih zaštićenih područja upoznaju sa aktuelnim stanjem i mogućnostima saradnje čuvara zaštićenih područja na nacionalnom i međunarodnom nivou, da se informišu o radu čuvarske službe u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika “Vršačke planine”, kao i da kroz neposredan razgovor i druženje razmene svoja zapažanja i iskustva sa terena. Prezentacije su održali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i upravljača zaštićenih područja u okolini Vršca. Ukupno je učestvovalo više od 40 čuvara zaštićenih područja iz Nacionalnog parka “Fruška gora”, specijalnih rezervata prirode: Zasavica, Carska bara, Koviljsko-Petrovaradinski rit, Gornje Podunavlje, Obedska bara, Deliblatska peščara, Selevenjske pustare, Ludaško jezero, Ritovi donjeg Potisja, Titelski breg, Pašnjaci velike droplje, predela izuzetnih odlika: Vršačke planine, Karaš-Nera i Subotička peščara, kao iz parkova prirode: Rusanda, Beljanska bara, Jegrička i Palić.

Međunarodni dan čuvara prirode se u svetu obeležava 31. jula, na dan kada je 1992. godine u Nacionalnom parku „Pik“ u Engleskoj osnovana Međunarodna federacija čuvara prirode (International Ranger Federation-IRF), koja se brzo razvila i širila i postala krovna organizacija za unapređenje statusa i rada čuvara prirode, njihovih formalnih ili neformalnih grupa i organizacija širom sveta. Broj partnerskih organizacija trenutno iznosi oko 100 koje funkcionišu i rade u više od 50 zemalja.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine  podržava aktivnosti čuvara zaštićenih područja, imajući u vidu njihovu ključnu ulogu u neposrednom nadzoru i očuvanju prirodnih vrednosti zaštićenih područja u Vojvodini.