Održana Konferencija „UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U AP VOJVODINI – IZAZOVI I POTENCIJALI

U Privrednoj komori Vojvodine,u Novom Sadu, 16.06.2021. godine, održana je konferncija “Upravljanje komunalnim otpadom – izazovi i potencijali“ u organizaciji Saveta za cirkularnu ekonomiju PKV i Inženjera za zaštitu životne sredine.

Nemanja Erceg, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine istakao je da sekretarijat ima zajedno sa resornim Ministarstvom ključnu ulogu u stvaranju odgovornog upravljanja otpadom. U prethodnom periodu naš fokus je bio industrijski otpad, a sada planitramo da pojačamo aktivnosti u pogledu pronalaženja sredstava za uspostavljanje regiona u kojima bi funkionisali centri za upravljanje otpadom.

Konferenciji je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Robert Jakša, sekretar Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine, Zoran Trpovski, predstavnici Inženjera za zaštitu životne sredine i regionalnih centara za upravljanje otpadom iz AP Vojvodine: Novi Sad, Subotica, Pančevo, Sremska Mitrovica, Inđija i Vršac.

U okviru prezentacije op stanju upravljanja komunalnim otpadom u AP Vojvodini, Nemanja Erceg, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara istakao je da na teritoriji AP Vojvodine postoji preko 400 divljih deponija. Prosečna godišnja produkcija otpada na teritoriji AP Vojvodine je oko 572 hiljade tona , a na deponije bez prethodne obrade se odlaže naveći deo komunalnog otpada. Reciklira se 3% komunalnog otpada. Sledeći preporuke nacionalne strategije upravljanja otpadom  u AP Vojvodini je formirano 9 centara za regionalno upravljanje otpadom- Subotica, Sombor, Kikinda, Zrenjanin, Inđija, Pančevo, Vršac, Novi Sad, Sremska Mitrovica.