Одузете три јединке дивље гуске и једанаест препарираних примерака строго заштићених и заштићених врста животиња

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Поступајући по пријави „Друштва за заштиту и проучавање птица Србије”  за незаконито држање живих и препарираних јединки строго заштићених врста  инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у присуству сарадника Покрајинског завода за заштиту природе и полицијских службеника ПС Апатин, је извршила инспекцијски надзор код физичког лица у Свилојеву и том приликом су затечене и привремено одузете  три необележена жива примерка строго заштићене врсте дивља гуска (Anser anser) и препариране строго заштићене и заштићене животиње: један примерак дивље мачке (Felis silvestris) , један примерак лобање дивље мачке (Felis silvestris) , један примерак видре (Lutra lutra) , један примерак кукавице ( Cuculus canorus) , један примерак кобца (Accipiter nisus) , један примерак зебе (Fringilla coelebs) , jедан примерак дивље гуске (Anser anser) , један примерак слепог миша (Chiroptera sp.) , један примерак дрозда боровњака (Turdus pilaris) , један примерак шумске шљуке (Scolopax rusticola) и два примерка ласице  (Mustela nivalis).

Присутно лице није поседовало доказе о пореклу ни за један привремено одузети примерак у смислу члана 87 Закона о заштити природе (“Службени гласник РС”, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016, 98/2016).

Дивље гуске (Anser anser), дивља мачка (Felis silvestris) , видра (Lutra lutra) , кукавица (Cuculus canorus) , кобац (Accipiter nisus), зеба (Fringilla coelebs) , слепи миш (Chiroptera sp.) и дрозд боровњак (Turdus pilaris)  спадају у строго заштићене врсте на територији Републике Србије и налазе се у Прилогу I Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл.гл.РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), шумска шљука (Scolopax rusticola) и ласица  (Mustela nivalis) спадају  у заштићене врсте на територији Републике Србије и налазе се у Прилогу II  Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл.гл.РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16) .

Одредбама члана 74. Закона о заштити природе („Сл.гл.РС“, бр.36/09, 88/10 и 91/10-испр. и 14/16) забрањено је хватати, држати и/или убијати, било којом методом, строго заштићене дивље врсте животиња у свим фазама биолошког циклуса, оштећивати или уништавати њихове развојне облике, јаја иако су празна, гнезда и легла, као и подручја њиховог размножавања, одмарања и угрожавати или уништавати њихова станишта и сл.

Забрањено је прикривати, држати, узгајати, трговати, извозити, превозити, отуђивати или на било који начин прибављати и јавно излагати животиње укључујући све њихове деривате и развојне облике.

Са одузетим животињама је поступљено у складу са законом, прпариране животиње су отпремљене у Покрајински завод за заштиу природе на одговарајуће чување , доку су три живе јединке дивље гуске предате Прихватилишту за дивље животиње ЗОО врта Палић на даљу бригу и старање. Дана 14.03.2018.г. три јединке дивље гуске су прегледане од стране ветеринара Зоолошког врта Палић, у присуству биолога, поступајуће испекције и тимаритеља, обележене микрочипом и узорковано је перје ради DNK анализе. Приликом прегледа крила дивљих гусака уочено је да је код све три јединке поткресано перје на десном крилу ради онемогућивања летења.

Против физичког лица ће бити поднета одговарајућа пријава надлежном суду.