Pomoćnik sekretara Zoltan Tot

 

 

 

 

v. d. Pomoćnik pokrajinskog sekretara – Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove

Rođen 1982. godine u Kikindi.

Obrazovanje:

  • 2007. godine je pohađao i završio studije prava EU na pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu
  • Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
  • Osnovnu školu je završio u Sajanu, a gimnaziju u Subotici.

Radno iskustvo:

  • od 2011. godine je zaposlen u opštinskoj upravi opštine Čoka, obavljao je imovinsko-pravne poslove.
  • Po sticanju zvanja službenika za javne nabavke, od 2014. godine je obavljao poslove iz oblasti javnih nabavki u Opštinskoj upravi opštine Čoka.
  • Od 2016. godine obavlja funkciju sekretara Skupštine opštine Čoka.
  • Za predsednika Mesne zajednice Sajan izabran je 2017. godine
  • Funkciju sekretara Skupštine opštine Čoka u drugom mandatu obavlja od 21. avgusta 2020. godine.