Potpisan Protokol o saradnji u vezi s realizacijom Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodiniˮ

Novi Sad, 3. jun 2021. godine

Dana 3. juna 2021. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, potpisan je Protokol o saradnji u vezi s realizacijom Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ pokrenut je pre dvanaest godina, kada su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine potpisali prvi Protokol o saradnji. Cilj Programa je da se podigne svest i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini u vaspitno-obrazovnim ustanovama i lokalnim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine, a deca i učenici prepoznati su kao ključni činioci.

Danas u Programu učestvuje čak šest sekretarijata pokrajinske vlade (PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, PS za urbanizam i zaštitu životne sredine, PS za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, PS za sport i omladinu i PS za privredu i turizam), zatim Grad Novi Sad, JP „Vojvodinašumeˮ i Pokret gorana Vojvodine.

Protokol o saradnji potpisalo je svih devet partnera na Programu, a njegovim potpisivanjem planira se nastavak započete saradnje koja će doprineti još intenzivnijoj edukaciji u oblasti zaštite životne sredine u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Potpisnici Protokola su saglasni sa uspostavljanjem međusobne saradnje kako bi se obezbedili svi neophodni uslovi za realizaciju Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

U svom uvodnom obraćanju, podsekretarka pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak je istakla da je važno da institucije podrže ovakve programe. Ukazala je i na to da je potpisivanje Protokola ove godine pomereno u odnosu na uobičajeni period zbog aktuelne epidemiološke situacije. Navela je da za dobre stvari, kao što je ovaj Program, nikada nije kasno i da Komisiji predstoji zadatak da iz dostavljenih izveštaja o realizovanim aktivnostima vaspitno – obrazovnih ustanova utvrdi ko je bio najbolji, ko se najviše potrudio i da se u skladu sa tim dodele nagrade.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Žolt Sakalaš izjavio je da je ovaj Sekretarijat potpisao prvi protokol o saradnji 2009. godine. Istakao je da je veliko zadovoljstvo biti ovde i da na ovaj način podržavamo jedni druge, a posebno prosvetne radnike, u nastojanju da briga o mikrosredini i okruženju u kojem svakodnevno boravimo postane način razmišljanja i delovanja, te da bude trajno opredeljenje svih nas.

U realizaciju Programa ove godine uključila su se dva pokrajinska sekretarijata, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizama i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a prema rečima sekretara Daneta Baste, izuzetno je važno da se mladi edukuju o ekologiji i zaštiti životne sredine, značaju reciklaže i pošumljavanja, kao i drugim pitanjima značajnim za očuvanje sredine u kojoj žive.

Svi partneri su izrazili zadovoljstvo što su deo ovog Programa i što će u skladu sa svojim mogućnostima i znanjem doprineti njegovoj kvalitetnijoj i boljoj realizaciji.