Praćenje stanja aeropolena u Zrenjaninu

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Zrenjanin

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Zrenjanin

Godišnji izveštaji za Zrenjanin:

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Zavod za javno zdravlje, Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin)