Praćenje stanja aeropolena u Ludašu

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Ludaš

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Tabela rizika za nastanak alergijskih reakcija

Tabela rizika za nastanak alergijskih reakcija

 

Godišnji izveštaj:

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Vizitorski centar Ludaš – Prespanska 12, Hajdukovo):