Praćenje stanja aeropolena u Somboru

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Monitoring polja u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Sombor

 
 
 
 
Monitoring polja u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine - Sombor
Monitoring polja u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Sombor

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Zavod za javno zdravlje, Vojvođanska 47, Sombor):