Praćenje stanja aeropolena u Sremskoj Mitrovici

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Sremska Mitrovica

 
Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Sremska Mitrovica

Godišnji izveštaji za Sremsku Mitrovicu:

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Osnovni sud Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 39, Sremska Mitrovica)