Prezentacija Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

U okviru manifestacije „Novosadska jesen“, u Sportsko-poslovnom centru „Vojvodina“, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine i RECAN – fondom za reciklažu limenki organizovali su prezentaciju programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2018/2019. godinu. Javnim pozivom, raspisanim 10. oktobra 2018. godine, započet je deseti jubilarni ciklus Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, a  ova prezentacija je ujedno označila početak obeležavanja 10 godina uspešne, kontinuirane realizacije Programa.  

U uvodnom delu skupa, ističući značaj programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, pozdravnim rečima obratili su se dr Milka Budakov, zamenica pokrajinkog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Brankica Tabak, podsekretarka pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, Slavoljub Arsenijević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku, graditeljstvo i saobraćaj, Saša Stevanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Đerđi Erdeg, saradnik za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Ispred Ministarstva zaštite životne sredine, koje je podržalo Projekat Pokreta gorana Novog Sada prezentovanog na skupu, obratio se Radislav Momirov, ispred RECAN – fonda za reciklažu limenki Nemanja Komatović, a spred domaćina, Pokreta gorana, Aleksa Jeftić.

Sa željom da se čuju iskustva dece i prisutnih koordinatora u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini, podsekretarka Brankica Tabak je otvorila interaktivnu komunikaciju sa učesnicima skupa. Deca, vaspitači i nastavnici izrazili su veliko zadovoljstvo povodom učešća u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ i pokazali ogromnu želju da nastave sa realizacijom planiranih aktivnosti u okviru ovog Programa.

Nakon završetka uvodnog dela skupa, kroz predstavljanje Javnog poziva, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novinama u Programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” u školskoj 2018/2019. godini. Nakon toga, nagrađene vaspitno-obrazovne institucije su kroz prezentovanje dosadašnjih aktivnosti podelile svoja iskustva sa prisutnima. Učesnici su dobili informacije i o reciklaži limenki, kao i o priručnicima i rekvizitima za edukaciju u prirodi pod nazivom „Čarolija šume, Vodena avantura i Magična livada“.

Skupu su prisustvovali predstavnici 8 predškolskih ustanova, 16 osnovnih škola, 9 srednjih škola i 2 osnovne i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.