Prostorni plan područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“

Prostorni plan područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“ („Službeni list APV“ broj 40/19)

  1. PPPPN Park prirode „Ponjavica“
  2. P1 – Obuhvat Prostornog plana sa prostornim celinama i podcelinama posebne namene prostora
  3. R1 – Posebna namena prostora
  4. R2 – Mreža naselja i saobraćajna infrastruktura
  5. R3 – Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara
  6. R4 – Karta sprovođenja
  7. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN Park prirode „Ponjavica“ na životnu sredinu
  8. K1 – Zaštita životne sredine
  9. „Službeni list APV“ 40/19