Saradnja sa nevladinim organizacijama (NVO)

Saradnja sekretarijata i ekoloških udruženja u Vojvodini

Partnerski odnosi sa udruženjima građana uspostavljeni su još od osnivanja Pokrajinskog sekretarijata 2002. godine. U AP Vojvodini je registrovano je 244 udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine (izvor: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine).

Broj ekoloških udruženja u Vojvodini, prema registru za 2016. godinu kojim raspolaže Sekretarijat, obuhvata 244 aktivnih ekoloških udruženja građana, od toga je 129 iz Bačke, 79 iz Banata i 36 iz Srema. 

Grafikon br. 1 Brojčana zastupljenost ekoloških udruženja po regionima Vojvodine u 2016. g.

 

Pregled stanja

Eko-aktivnosti na delu

Čišćenje prirodnog staništa: Naučno-istraživačko društvo studenata biologije “Josif Pančić”, Novi Sad

Eko aktivisti: “Pokret gorana Vojvodine”

Sadnja zelenila: udruženje građana “Vojvođanska zelena inicijativa”, Novi Sad

Čišćenje otpada: udruženje građana “Omladinski klub opštine Stara Pazova”, Novi Banovci

“Ekološka mreža Panonika”, Bečej

Registar nevladinih organizacija:

Fotogalerija sufinansiranih projekata:

Ekološki projekti: