Studija mreža marina u AP Vojvodini prva faza

Prva faza: Studija mreža marina u AP Vojvodini prva faza – naslovna i sadržaj
Prva faza: Studija mreža marina u AP Vojvodini 2.
Prva faza: Studija mreža marina u AP Vojvodini 3.
Prva faza: Osnovni makro lokacijski potencijali
Druga faza: Predlog primarnih makrolokacija na Dunavu u AP Vojvodina
Druga faza: Potencijalne makrolokacije marina na Dunavu u AP Vojvodina
Druga faza: Predlog sekundarnih makrolokacija na Dunavu u AP Vojvodina
Druga faza: Predlog tercijalnih makrolokacija na Dunavu u AP Vojvodina
Druga faza: Studija mreža marina u AP Vojvodini
Druga faza: Mreža marina na Dunavu u AP Vojvodina na kraju projektovanog perioda
Treća faza: Studija mreža marina na Dunavu u AP Vojvodini