Uginuće ribe na Novom Begeju

 

Dana 28.05.2021. godine, od strane komunalne policije grada Zrenjanina, pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine – Odeljenje za kontrolu zaštite i održivog korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda, telefonskim putem je obaveštena da je u užem jezgru grada Zrenjanina na ribolovnoj vodi Begeja na delu ribarskog područja „Banat“ došlo do takozvanog „pušenja ribe“ odnosno izlaska ribe na površinu vodenog ogledala i pokušaja udisanja kiseonika, kao i uginuća u manjem obimu  manjih primeraka „bele ribe“ i nekoliko primera vrste štuke.

Obilaskom terena sa ribočuvarima Ustanove „Rezervati prirode Zrenjanin“ utvrđeno je da je zbog porasta nivoa reke Tise došlo do povećanja nivoa vode u Begeju i obrnutog toka vode.  Samim tim se uzvodno vratila voda koja je opterećena organskim materijama i potiče iz kanalizacije grada Zrenjanina, te je došlo do smanjene konentracije kiseonika u vodi i ove negativne pojave na ribljem fondu.

Većina uginule ribe je pokupljena i neškodljivo uklonjena.