„Urbanistički projekat dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu, investitora A.D. „IRMOVO“, Stepanovićevo“

  1. Potvrda Urbanističkog projekta dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu;
  2. Urbanistički projekat dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu