„Urbanistički projekat za izgradnju kružne raskrsnice na katastarskim parcelama 1763, 1258, 4074 i 4518 KO Gložani i trokrake raskrsnice na katastarskim parcelama 1747, 1767/1, 4518 i 4004 KO Gložani, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd“

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju kružne raskrsnice na katastarskim parcelama 1763, 1258, 4074 i 4518 KO Gložani i trokrake raskrsnice na katastarskim parcelama 1747, 1767/1, 4518 i 4004 KO Gložani;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju kružne raskrsnice na katastarskim parcelama 1763, 1258, 4074 i 4518 KO Gložani i trokrake raskrsnice na katastarskim parcelama 1747, 1767/1, 4518 i 4004 KO Gložani.