Urbanistički projekat za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta sa tehničkim pregledom motornih vozila spratnosti P+2/P+1/P+0 i interne stanice za snabdevanje gorivom sa nadstrešnicom na k.p. br. 1863/1 KO Krnješevci, investitora „Perić Trans Company“ preduzeće za trgovinu i drumski saobraćaj d.o.o. Beograd, Pante Tutundžića br. 2, Beograd

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta sa tehničkim pregledom motornih vozila spratnosti P+2/P+1/P+0 i interne stanice za snabdevanje gorivom sa nadstrešnicom na k.p. br. 1863/1 KO Krnješevci;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta sa tehničkim pregledom motornih vozila spratnosti P+2/P+1/P+0 i interne stanice za snabdevanje gorivom sa nadstrešnicom na k.p. br. 1863/1 KO Krnješevci;