Urbanistički projekat za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica: Horgoš-Batajnica, na km 110+500,00 u Novom Sadu na katastarskim parcelama 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 KO Novi Sad IV – I faza, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica Horgoš-Batajnica
  2. Urbanistički projekat za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica Horgoš-Batajnica