„Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka, investitora „Basaid Wind“ d.o.o. Beograd“

  1. POTVRDA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA KOMPLEKS TRANSFORMATORSKE STANICE ZA „VETROPARK BAŠAID“ 110/35 (33) kV SA UPRAVNOM ZGRADOM VETROPARKA
  2. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA KOMPLEKS TRANSFORMATORSKE STANICE ZA „VETROPARK BAŠAID“ 110/35 (33) kV SA UPRAVNOM ZGRADOM VETROPARKA
  3. KTP ZA URBANISTIČKI PROJEKAT