Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bezdan“ između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama broj 7886, 8135, 8136 i 8138 KO Bezdan, Grad Sombor, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bezdan“ između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama broj 7886, 8135, 8136 i 8138 KO Bezdan, Grad Sombor;
  2. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bezdan“ između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama broj 7886, 8135, 8136 i 8138 KO Bezdan, Grad Sombor, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd.