Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci, investitora „Shemical Agrosava“ d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, Novi Beograd

1. Potvrda Urbanističkog projektaza urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci

2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci