Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 7946 KO Sremski Karlovci za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima, investitora „Univerexport export-import“ d.o.o. Novi Sad, Sentandrejski put br. 165, Novi Sad

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 7946 KO Sremski Karlovci za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima;
  2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 7946 KO Sremski Karlovci za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima.