„Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na katastarskim parcelama 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica, u ulici Višnjevačka, u Sremskoj Mitrovici, investitora DOO „Metalfer Steel Mill“, Sremska Mitrovica“

„Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na katastarskim parcelama 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica, u ulici Višnjevačka, u Sremskoj Mitrovici, investitora DOO „Metalfer Steel Mill“, Sremska Mitrovica“

  1.  POTVRDA URBANISTIČKOG PROJEKTA-VALJAONICA ČELIKA ZA ARMIRANJE BETONA NA KP 8184/1, 8190/2 I 9065/4 KO SREMSKA MITROVICA

  2.  URBANISTIČKI PROJEKAT – VALJAONICA ČELIKA ZA ARMIRANJE BETONA NA KP 8184/1, 8190/2 I 9065/4 KO SREMSKA MITROVICA

  3.  IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJAKT – VALJAONICA ČELIKA ZA ARMIRANjE BETONA NA KP 8184/1, 8190/2 I 9065/4 KO SREMSKA MITROVICA-GLAVNA SVESKA

  4.  IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJAKT – VALJAONICA ČELIKA ZA ARMIRANJE BETONA NA KP 8184/1, 8190/2 I 9065/4 KO SREMSKA MITROVICA-IDEJNO REŠENJE