Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B, investitora „Green Miles Chemicals“ d.o.o. Novi Sad, Ložionočka 14/9, Novi Sad

  1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B
  2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B – tekstualni deo
  3. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B – grafički deo
  4. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B