Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd, izrađen i overen od strane „NORTH Engineering“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, istraživačko-razvojni rad i obradu podataka Subotica, Park Rajhl Ferenca broj 7, Subotica, broj tehničke dokumentacije EN-1658/UP iz juna 2020. godine