Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd

1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji;
2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji.