Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać

  1. Potvrda Urbanističkog projekta – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać;
  2. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać;
  3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać