Urbanistički projekat– urbanističko-arhitketonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok, investitora „Patent-CO” d.o.o., Vlade Ćetkovića 1a, Mišićevoe

1. Potvrda Urbanističkog projekta – urbanističko-arhitketonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok,
2. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitketonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok,
3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat-Glavna sveska
4. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat-Projekat konstrukcije