Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine) na katastarskim parcelama broj 4278 i 4279 KO Čoka u Čoki, Vinogradi bb, investitora „Autoflex-livnica“ d.o.o. Čoka, Vinogradi bb, Čoka

  1. Potvrda Urbanističkog projekta– urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine) na katastarskim parcelama broj 4278 i 4279 KO Čoka u Čoki, Vinogradi bb;
  2. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine) na katastarskim parcelama broj 4278 i 4279 KO Čoka u Čoki, Vinogradi bb.