Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonske razrade lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać

  1. POTVRDA URBANISTIČKOG PROJEKTA – URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE – ZA PROŠIRENJE SADRŽAJA POLJOPRIVREDNOG KOMPLEKSA NA KP 267 KO KAĆ
  2. URBANISTIČKI PROJEKAT – URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE – ZA PROŠIRENJE SADRŽAJA POLJOPRIVREDNOG KOMPLEKSA NA KP 267 KO KAĆ
  3. IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT – URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE – ZA PROŠIRENJE SADRŽAJA POLJOPRIVREDNOG KOMPLEKSA NA KP 267 KO KAĆ