Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m3 na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug, investitora „Mistral-Komerc“ d.o.o. Temerin, ulica Novosadska b.b., Temerin

  1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m³ na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug;
  2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m³ na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug;
  3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat –Glavna sveska;
  4. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat –Projekat konstrukcija