Urbanistički projekti

  1. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I  u radnoj zoni Jugoistiok II-B, investitora „Green Miles Chemicals“  d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad

  2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci, investitora „Shemical Agrosava“ d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, Novi Beograd, 27.04.2020.

  3. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, 23.04.2020.

  4. Urbanistički projekat– urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok, investitora „Patent-CO” d.o.o., Vlade Ćetkovića 1a, Mišićevo, 01.04.2020.

  5. Urbanistički projekat podvožnjaka na pruzi Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) u Stepanovićevu, investitora Grad Novi Sad, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad, 6.1.2020.

  6. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MS 4 – GRČ Gospođinci na teritoriji opštine Žabalj (KO Žabalj), investitora JP „Srbijagas“, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 30.12.2019.

  7. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonske razrade lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać, 29.11.2019.

  8. Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka, investitora „Basaid Wind“ d.o.o. Beograd, 22.11.2019.

  9. Urbanistički projekat poslovnog kompleksa objekata za skladištenje žitarica u Rumenki, investitora „RWA SRBIJA“ d.o.o., Beograd, 24.10.2019

  10. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom-produktovodom na katastarskim parcelama 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci, investitora „Naftachem“ d.o.o., Vojvode Putnika 79, Sremska Kamenica, 30.09.2019.

  11. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na katastarskim parcelama 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica, u ulici Višnjevačka, u Sremskoj Mitrovici, investitora DOO „Metalfer Steel Mill“, Sremska Mitrovica

  12. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije, na katastarskoj parceli 12925/1 KO Zrenjanin I, naručioca „JP Elektroprivreda Srbije“, Ogranak „Panonske TE-TO“ Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 100, Novi Sad“

  13. Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad, naručioca “Gebi” doo, Maršala Tita 46, Čantavir

  14. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: izgradnja poslovnog objekta (proizvodna hala sa skladištem i upravnim delom), maksimalne spratnosti P+1, na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, potes Seča, u Šidu, investitora „Thermowool“ d.o.o. Šid, Cara Dušana 17, Šid

  15. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd,  izrađen i overen od strane „NORTH Engineering“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, istraživačko-razvojni rad i obradu podataka Subotica, Park Rajhl Ferenca broj 7, Subotica, broj tehničke dokumentacije EN-1658/UP iz juna 2020. godine

  16. Urbanistički projekat za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica: Horgoš-Batajnica, na km 110+500,00 u Novom Sadu na katastarskim parcelama 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 KO Novi Sad IV – I faza, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd

  17. Urbanistički projekat dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu, investitora A.D. „IRMOVO“, Stepanovićevo

  18. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m³ na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug, investitora „Mistral-Komerc“ d.o.o. Temerin, ulica Novosadska b.b., Temerin

  19. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na katastarskoj parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok II-B, investitora Privrednog društva “Green Miles Chemical” d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad, obrađivača „Arhitektonski studio Nuova“ d.o.o. Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, 2/IX, Zrenjanin, broj tehničke dokumentacije UP-02-06-20 iz juna 2020. godine

  20. Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš, investitora JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad

  21. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd iz novembra 2020. godine

  22. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine) na katastarskim parcelama broj 4278 i 4279 KO Čoka u Čoki, Vinogradi bb, investitora „Autoflex-livnica“ d.o.o. Čoka, Vinogradi bb, Čoka

  23. Urbanistički projekat sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici na parcelama broj: 5979/2, 5851/1, 5844 i 9094/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica, investitora Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica

  24. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd

  25. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata u lučkom području, za izgradnju javne saobraćajnice i za utvrđivanje javnog interesa za potrebe izgradnje kružne raskrsnice na DP Ib reda broj 20 u Sremskoj Mitrovici na katastarskim parcelama broj: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 i deo parcela broj: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 i 9095/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica

  26. Urbanistički projekat za izgradnju Stanice za snabdevanje gorivom „Stara Pazova 3“ na katastarskim parcelama broj 3086/145, 3086/148 i 3086/191 KO Stara Pazova i delovima katastarskih parcela broj 3086/50, 3086/193 i 3086/196 KO Stara Pazova, investitora „Naftna industrija Srbije“ a.d., Narodnog fronta 12, Novi Sad

  27. Urbanistički projekat za izgradnju punkta za održavanje državnih puteva u zoni petlje Šimanovci na auto-putu E-70, na katastarskoj parceli 1714/1 k.o. Krnješevci

  28. Urbanistički projekat kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Karlovački drum u Petrovaradinu na parcelama 3495/1, 3495/3 i 3499/2 KO Petrovaradin, investitora „BLOCK ENERGY” d.o.o., Bulevara Zorana Đinđića 81/11, Novi Beograd, „KRYOGAS“ d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1, Beograd i „MIR PROMET“ d.o.o., Račkog 6, Petrovaradin

  29. Urbanistički projekat za izgradnju kružne raskrsnice na katastarskim parcelama 1763, 1258, 4074 i 4518 KO Gložani i trokrake raskrsnice na katastarskim parcelama 1747, 1767/1, 4518 i 4004 KO Gložani, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd

  30. Urbanistički projekat za izgradnju baze (punkta) za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje „Šid“, Opština Šid, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd
  31. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 7946 KO Sremski Karlovci za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima, investitora „Univerexport export-import“ d.o.o. Novi Sad, Sentandrejski put br. 165, Novi Sad
  32. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać
  33. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju dalekovoda 110 kV, priključnog razvodnog postrojenja 110 kV Zrenjanin i dva kablovska voda 110 kV u radnoj zoni Jugoistok II-B u Zrenjaninu, investitora „Elektromreža Srbije“ a.d. Beograd, Kneza Miloša 11, Beograd
  34. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju instalacije za prijem, skladištenje i namešavanje etanola i ETBE-a, investitora „NIS“ a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad
  35. Urbanistički projekat za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta sa tehničkim pregledom motornih vozila spratnosti P+2/P+1/P+0 i interne stanice za snabdevanje gorivom sa nadstrešnicom na k.p. br. 1863/1 KO Krnješevci, investitora „Perić Trans Company“ preduzeće za trgovinu i drumski saobraćaj d.o.o. Beograd, Pante Tutundžića br. 2, Beograd
  36. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 4521 i 4525 KO Tovariševo u Tovariševu, za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja u avijarnom sistemu sa slobodnim ispustom na zelenu površinu, investitora „Animal commerce” d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a, Beograd
  37. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bezdan“ između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama broj 7886, 8135, 8136 i 8138 KO Bezdan, Grad Sombor, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd
  38. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zrenjanin, investitora „Begej Water“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
  39. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Šid“, Opština Šid, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 07.10.2021. godine
  40. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 06.12.2021. godine
  41. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS – glavne merno regulacione stanice (za snabdevanje postojećeg kompleksa Eko gradnje d.o.o.) i interne stanice za snabdevanje vozila gasom na parcelama kat. br. 15219. 15229/2 i 15220/3 KO Zrenjanin I, i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara na parcelama 15218, 15217 i 15216 KO Zrenjanin I, investitora „Eko  gradnja“ d.o.o. za proizvodnju i ugrađivanje betonske galanterije Zrenjanin, Beogradska bb, Zrenjanin, 22.12.2021. godine
  42. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MOR 50 bar od gasovoda RG 04-17/1 do GMRS Veliki Radinci na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, investitora Preduzeće za promet robe na veliko i malo „Bobar-Beška“ d.o.o. Novi Sad, Branka Bajića 9đ, Novi Sad, 23.12.2021. godine
  43. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za dogradnju poslovnog objekta – vinarije na parceli broj 1355/4 KO Rakovac, Opština Beočin, investitora Branka Zečevića, Beograd, 29.12.2021. godine
  44. Urbanistički projekat za izgradnju sistema za povećanje supstitucije alternativnih goriva i novog RMP filtera na k.p. 1461/8 KO Beočin, investitora „Lafarge“ Beočinska fabrika cementa d.o.o. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa 1, Beočin, 31.01.2022. godine
  45. Izmene i dopune Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 18.02.2022. godine
  46. Urbanistički projekat za izgradnju prodajno skladišnog objekta – salona bele tehnike, spratnosti P+0, u delu P+1 i P+2, Ulica Stepe Stepanovića b.b. u Vršcu, na katastarskoj parceli broj 9/8 KO Vršac, investitora „TRGO-BAN“ d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog 32, Vršac, 14.03.2022. godine
  47. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bački Breg” između Republike Srbije i Republike Mađarske na katastarskim parcelama sve u KO Bački Breg, Grad Sombor, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 29.03.2022. godine
  48. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bogojevo” između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama sve u KO Bogojevo, Opština Odžaci, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 18, Beograd, izrađene i overene od strane Društva za projektovanje i inženjering „Šidprojekt“ d.o.o. Šid, Kneza Miloša br. 2, Šid, broj tehničke dokumentacije 57/2020-UP iz decembra 2021. godine
  49. Urbanistički projekat za promenu namene objekata sa uvođenjem tretmana opasnih materija, na katastarskoj parceli broj 20811/2, KO Kikinda, investitora „KIMEX-RECIKLAŽA“ d.o.o. Novi Sad, Maksima Gorkog 46 Novi Sad, izrađene i overene od strane Društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju „ANDZOR ENGINEERING“ d.o.o. Ive Andrića broj 13 Novi Sad, broj tehničke dokumentacije UP – 1195/21 iz marta 2022.godine 
  50. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za proširenje kompleksa „West pharmaceutical services“ Beograd d.o.o. Kovin, na katastarskoj parceli 5593/2 KO Kovin, investitora „West pharmaceutical services“ Beograd d.o.o. Kovin, Crvenka 76, Kovin, 24.05.2022. godine
  51. Urbanistički projekat za izgradnju objekta za toplo cinkovanje sa pratećom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 6142/2 KO Nova Pazova, investitora Preduzeće za zaštitu metalnih proizvoda „GRADINA CINK“ d.o.o. Beograd-Zemun, 31.05.2022. godine
  52. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kompleksa trafostanica 33(35)/400 kV sa zasebnim komandno pogonskim zgradama za vetroparkove „Čibuk 1“ i „Čibuk 2“ i priključno razvodnog postrojenja 400 kV sa komandno pogonskom zgradom na  katastarskim parcelama 4381/1, 4382/2 i 4382/5 KO Mramorak, investitora „Čibuk 2 Wind Energy” d.o.o. Beograd-Vračar, Resavska 23, Beograd, 22.06.2022. godine
  53. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju linije 3 za rinfuzni utovar cementa u autocisterne u krugu fabrike cementa „Lafarge BFC“ Beočin, investitora „Lafarge BFC” d.o.o., Trg BFC 1, Beočin, 05.07.2022. godine
  54. Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Horgoš“, na autoputu E-75, Opština Kanjiža, investitora Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 22.07.2022. godine
  55. Urbanistički projekat za mešoviti vod 110 kV TS Inđija 2 – TS Novi Sad 3 – Deonica C – nadzemni deo voda uvođenje u TS Inđija 2, investitora Akcionarsko društvo „Elektromreže Srbije“, Kneza Miloša 11, Beograd, 28.07.2022. godine
  56. Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Batrovci“ na autoputu E-70, Opština Šid, investitora Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 08.08.2022. godine
  57. Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa samouslužne perionice na k.p. 8047/4 KO Bečej, investitora „Real Estate Equipment“ d.o.o. Bečej, Novosadska 10, Bečej, 25.08.2022. godine
  58. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskim  razradom lokacije za izgradnju priključno razvodnog postrojenja 110 kV „Bašaid“ na katastarskoj parceli broj 8632/21 K.O. Bašaid, investitora „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd-Stari Grad, Svetogorska broj 4, Beograd, 13.09.2022. godine
  59. Urbanistički projekat za izgradnju transformatorske stanice TS 400/35 kV „Vetrozelena“ (delovi katastarskih parcela broj 3557, 7052 i 7053, sve u KO Mramorak, opština Kovin), investitora „Vetrozelena“ d.o.o. Beograd – Vračar, Masarikova 5/20, Beograd, 06.12.2022. godine
  60. Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa priključno razvodnog postrojenja PRP 400 kV „Čibuk 1“ – faza 2 i priključka sopstvene potrošnje 20 kV vetroelektrane „Vetrozelena“ (cele katastarske parcele boj 3556, 4381/1 i delovi katastarskih parcela broj  3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 i 7053, sve u KO Mramorak, opština Kovin), naručioca „Elektromreža Srbije“ a.d., Kneza Miloša 11, Beograd, i „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucije „Pančevo“, Miloša Obrenovića 6, Pančevo, 06.12.2022. godine
  61. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površine javne namene – izgradnja saobraćajnog priključka pristupnog puta na državni put IB reda broj 10 (k.p. broj 8236 KO Vladimirovac) na stacionaži km 36+460 i promenu regulacije javne površine za potrebe utvrđivanja javnog interesa – izgradnja pristupnog puta na delovima k.p. broj 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 i 8296/3 KO Vladimirovac, investitora Windvision Windfarm A“ d.o.o. Beograd (Novi Beograd) i „Windvision Windfarm B“ d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90b/2, Novi Beograd, 12.01.2023. godine
  62. Urbanistički projekat saobraćajnog priključka na državni put IIA reda broj 130 Pančevo-Jabuka na k.p. 8002/1 KO Pančevo, Pančevo, investitora „STAHL BAU MUNCHEN“ d.o.o. Pančevo, Svetog Save 23a, Pančevo, 20.02.2023. godine
  63. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije, katastarske parcele broj 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1,3562/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581,3582, 3583, 3584 KO Vojlovica i 6964/2, 6964/3, 6965/6, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390, 16000 KO Pančevo, za rekonstrukciju protivpožarnog sistema kompleksa Rafinerije nafte Pančevo, investitora „NIS“  a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 20.02.2023. godine
  64. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivima na katastarskoj parceli broj 8050 KO Bečej, investitora „NIS“ a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 27.03.2023. godine
  65. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju kablovske deonice mešovitog voda 2x110kV TS Pančevo 2 – PRP Bela Anta, od TS Pančevo 2 do stuba broj 6 i mešovitog voda 2x110kV TS Pančevo 2 – PRP “Bela Anta” na deonici US05-US06, investitora a.d. „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, Beograd, finansijera Privredno duštvo „Wellbury-Bela Anta“ d.o.o. Beograd, Žarka Obreškog 23, Beograd, 31.03.2023. godine
  66. Urbanistički projekat za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju poslovnog kompleksa za skladištenje žitarica u Rumenci, Rumenka, Ulica Kisački put 3, k.p. 47/4 KO Rumenka, investitora  „RWA Srbija“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 67, Novi Beograd, 10.04.2023. godine
  67. Urbanistički projekat „Transformacija rekonstrukcijom železničke pruge Petrovaradin-Beočin u zelenu stazu“, investitora Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 11.04.2023. godine
  68. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Sremska Rača, na deonici novog auto-puta između Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine, na katastarskim parcelama sve u KO Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 24.04.2023. godine
  69. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićevo, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 15.05.2023. godine
  70. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, Ulica Termovul, u Adaševcima, investitora „Thermowool“ d.o.o. Šid, Cara Dušana 17, Šid, 19.05.2023. godine
  71. Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog kompleksa – skladište i pretakalište zapaljivih tečnosti u Ulici Dunavska br. 63, Kovin, na k.p. 3992/2, k.p. 9326, delu k.p. 9318, delu k.p. 10472/1, delu k.p. 9329/1 i delu k.p. 10481, sve KO Kovin, investitora „Euro KB Rent“ d.o.o. Beograd-Voždovac, Ljube Čupe 5, Beograd, 29.05.2023. godine
  72. Urbanistički projekat regulacije Rokovog potoka u zoni DP 21 u Petrovaradinu, investitor Grad Novi Sad, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad, 07.06.2023.godine
  73. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije na katastarskoj parceli broj 4364/3 KO Kanjiža – Izgradnja objekta za rasecanje i preradu mesa sa pratećim poslovnim objektom, investitora „DIBEX“ d.o.o. Kanjiža, Put narodnih heroja 1, Kanjiža, finansijera „Tisin cvet“ d.o.o. Kanjiža, Gornje primorje 51, Kanjiža, 12.06.2023.godine
  74. Urbanistički projekat za dogradnju, rekonstrukciju i promenu namene postojećih objekata u livnicu aluminijuma i obojenih metala na k.p. broj 11 KO Novi Sad III u Novom Sadu, investitora „DIP“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet odlivaka obojenih metala Novi Sad, Veliki rit broj 9a, Novi Sad, 15.06.2023.godine
  75. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivima na katastarskoj parceli broj 2 KO Odžaci, investitora „NIS“ a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 06.07.2023. godine
  76. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog objekta sa stanicom za snabdevanje gorivom na katastarskim parcelama broj 14167/2, 14167/4, 14168/3, 14168/4, 14168/5, 14168/6, 14169 i 14170/1 KO Novi grad u Subotici, investitora „Tehno-coop“ d.o.o. finansije, investicije, eksport-import i kooperacija, Tuk ugarnice broj 58a, Subotica, 03.08.2023. godine
  77. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije, katastarska parcela 8690/1 KO Kovačica, za izgradnju postrojenja za proizvodnju ENA/PG/Fuel alkohola sa skladištima i prijemom kukuruza, investitora „Sunal“ d.o.o. Novi Sad Fabrike za proizvodnju alkohola, Bulevar oslobođenja 60, Novi Sad, 15.09.2023. godine

  78. Urbanistički projekat rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje u okviru industrijskog kompleksa „Autoflex livnice“ d.o.o. Čoka na katastarskoj parceli 4279 KO Čoka, investitora „Autoflex-livnica“ d.o.o., Vinogradi 26, Čoka, 02.10.2023. godine
  79. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade dela parcele 9690/1 KO Vršac za potrebe izgradnje Kombinovanog tehničkog skladišta u okviru postojećeg kompleksa, investitora „Hemofarm“ akcionarsko društvo farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Beogradski put bb, Vršac, 19.10.2023. godine
  80.  
  81. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog kompleksa na katastarskim parcelama broj 10418 i 9447/5 KO Sombor 1, investitora „Boja“ d.o.o. za izradu saobraćajne signalizaciju Sombor, Ulica Arsenija Čarnojevića broj 16, Sombor, 24.11.2023. godine
  82. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 5765/3 KO Kanjiža – Skladište neopasnog i opasnog otpada, investitora Svetozara Nadrljanskog, Vojvođanska 21, Kanjiža
  83. Urbanistički projekat za utvrđivanje javnog interesa za proširenje regulacije državnog puta IIA reda broj 102 i izgradnju kružne raskrsnice u Senti – Gornji Breg (Novo Orahovo) – Senta (Subotički put), investitora Opštine Senta, Gravni trg 1, Senta, 06.12.2023. godine
  84. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji Opštine Kula – deonica: od administrativne granice sa Gradom Sombor do administrativne granice sa Opštinom Vrbas, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 28.02.2024. godine