Monitoring nejonizujućih zračenja

Naziv usluge:

Monitoring nejonizujućih zračenja

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Pravni osnov

Član 5. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja (Sl.gl. RS 36/2009); Uredba o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine. Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine.

Izveštaj o uslugama