Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Naziv usluge:

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama