Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej

U četvrtak, 01.10.2020. godine, u zgradi JVP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP ”Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 14.09. 2020. do 13.10. 2020. godine u opštini Žitište, u Gradu Zrenjaninu, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U uvodnoj reči, Jelena Vujasinović, savetnica za urbanizam u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnice Obrađivača, odgovorni planeri mr Dragana Dunčić, dipl. prostorni planer i Zorica Sanader, dipl.inž.elektr., predstavile Prostorni plan u osnovnim elementima.

Kroz prezentaciju je dat prikaz Prostornog plana sa ciljem stvaranja uslova za revitalizaciju Kanala Begej, što podrazumeva izmuljenje sedimenata od granice sa Rumunijom do Hidročvora Klek, radi unapređenja plovnosti i unapređenja ekoloških parametara.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 21.10.2020. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali 1, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.